Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra 4mydog.dk. 

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og 4mydog.dk. 

Dokumentation og vejledning: Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra 4mydog.dk. 

Ønsker du yderligere oplysninger eller rådgivning fra 4mydog.dk side, er denne af vejledende art. Hunde-Bixen.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra 4mydog.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med PostDanmark. Leveringstid  1-2 hverdage 

Risikoen for varerne: Risikoen for varer købt af 4mydog.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation: Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra 4mydog.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til 4mydog.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, 4mydog.dk har stillet dig i udsigt.
Pris og betaling:  Du bestiller dine varer online og kan betale med kreditkort, PayPal eller ved bankoverførsel. Alle priser hos 4mydog.dk - på web-adressen http://www.4mydog.dk  - er inkl. moms.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@4mydog.dk.

Fortrydelsesret: 4mydog.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.